0911 053 553

nhanluchoangminh@gmail.com

T2, 02/21/2022 - 14:16

Xin chào, gần đây bạn thế nào?

Các học viên HM Manpower sau thời gian dài học online, đã chính thức quay trở lại và bắt đầu những ngày học tập - sinh hoạt tại trung tâm. Cùng với thông tin Nhật Bản chính thức mở cửa, các học viên ngày ngày chăm chỉ, nỗ lực học tập tiếng Nhật, tích cực rèn luyện tác phong, chuẩn bị hành trang thật tốt cho lịch bay sắp tới.

Còn bạn, đã sẵn sàng trở thành học viên tiếp theo tại mái nhà HM Manpower chưa? Đừng ngần ngại đăng ký học tiếng Nhật, thi tuyển đơn hàng và lựa chọn cho mình một công việc ổn định - thu nhập cao tại Nhật cùng HM để thay đổi tương lai của mình nhé!

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

Học viên HM Manpower trong giờ học

𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑎𝑚 - 𝑛𝑢̛̃ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑯𝑴 𝑴𝒂𝒏𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓, ℎ𝑎̃𝑦 𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑜!

- Đơn Thực phẩm - Chế biến thức ăn kèm

- Đơn Thực phẩm - Cơm hộp

- Đơn Kỹ sư Điện & Điện tử

- Đơn Kỹ sư Cơ khí

- Đơn Gia công cơ khí

- Đơn Kỹ sư Nhà hàng - Khách sạn

Đăng ký tư vấn (*)