0911 053 553

nhanluchoangminh@gmail.com

T3, 04/26/2022 - 14:36

[𝐆𝐎́𝐂 𝐓𝐔𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐀]

𝐕𝐨̂́𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̂𝐭

𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̣𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐦𝐞̂

Chúc mừng hai ứng viên: 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗧𝗵𝗶̣ 𝗧𝗵𝘂̀𝘆 𝗗𝘂𝗻𝗴 & 𝗧𝗿𝗮̂̀𝗻 𝗠𝘆̃ 𝗗𝗶𝗲̣̂𝘂 đã ghi tên mình trong danh sách trúng tuyển đơn hàng Sơn. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng các bạn sẽ học tốt tiếng Nhật để dễ dàng hòa nhập với cuộc sống và công việc sắp tới.

Về phía công ty, ngoài các chính sách về lương bổng thì công ty cũng có sự quan tâm và chăm sóc các bạn.

Từ bây giờ, cả công ty và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau hướng về mục tiêu chung nhé.

𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑎𝑚 - 𝑛𝑢̛̃ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑯𝑴 𝑴𝒂𝒏𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓, ℎ𝑎̃𝑦 𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑜!

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐏 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐇𝐌

Địa chỉ: 100/23 Đường số 49, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Website: https://nhanluchm.vn/

1

Ảnh đại diện

Đăng ký tư vấn (*)