0911 053 553

nhanluchoangminh@gmail.com

T3, 04/05/2022 - 09:19

[𝐆𝐎́𝐂 𝐓𝐔𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐀]

𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢
𝐂𝐨̀𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐢𝐧 đ𝐨̂̃ đ𝐨̛𝐧 

Chúc mừng ứng viên 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝗼̂𝗶 đã ghi tên mình vào danh sách trúng tuyển đơn hàng Nông nghiệp có mức lương cực khủng: 38 𝒕𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖/𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈.

Chúc mừng ứng viên Nguyễn Văn Côi

Cơ hội luôn chào đón với những ai luôn nỗ lực, kiên trì với ước mơ của mình. HMManpower chào đón bạn!


𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑎𝑚 - 𝑛𝑢̛̃ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑯𝑴 𝑴𝒂𝒏𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓, ℎ𝑎̃𝑦 𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑜!

Ảnh đại diện

Đăng ký tư vấn (*)