0911 053 553

nhanluchoangminh@gmail.com

T4, 03/30/2022 - 10:14

Các đồng chí Hoàng Minh, lên đồ!!!

Buổi tiễn bay thực tập sinh Nhật Bản ngành Điều dưỡng tối ngày 26/3 sau khoảng thời gian chờ đợi vì dịch bệnh. Chúc em sẽ có chuyến bay an toàn, và bắt đầu một hành trình mới tại Nhật với nhiều thành công và thuận lợi.

Tiễn bay thực tập sinh Nhật Bản ngày 26/03/2022

Tiễn bay thực tập sinh Nhật Bản ngày 26/03/2022

Tiễn bay thực tập sinh Nhật Bản ngày 26/03/2022

Tiễn bay thực tập sinh Nhật Bản ngày 26/03/2022

Tiễn bay thực tập sinh Nhật Bản ngày 26/03/2022

Tiễn bay thực tập sinh Nhật Bản ngày 26/03/2022

Tiễn bay thực tập sinh Nhật Bản ngày 26/03/2022

Lịch xuất cảnh của các đoàn thực tập sinh sẽ liên tục được cập nhật, các bạn đã sẵn sàng cho chuyến bay của mình sắp tới chưa nào? 

 

𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 ℎ𝑜𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑎𝑚 - 𝑛𝑢̛̃ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑯𝑴 𝑴𝒂𝒏𝒑𝒐𝒘𝒆𝒓, ℎ𝑎̃𝑦 𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑜!

Ảnh đại diện

Đăng ký tư vấn (*)