028 22133839 / 0986 535 005

nhanluchoangminh@gmail.com

T6, 11/12/2021 - 10:28

I. HỌC BỔNG DU HỌC TỪ CHÍNH PHỦ VÀ CÁC TỔ CHỨC

1. Học bổng chính phủ MEXT

Học bổng chính phủ MEXT hay còn gọi là học bổng Monbukagakuso là học bổng du học Nhật Bản được nhiều bạn du học sinh biết đến và mơ ước có được. Đây là học bổng do chính phủ Nhật Bản cấp cho du học sinh các nước trong đó có du học sinh đến từ Việt Nam.

Học bổng MEXT có nhiều loại dành cho các bậc học khác nhau. Mỗi loại học bổng sẽ tương ứng với điều kiện đầu vào và giá trị khác nhau.

1.1 Giá trị học bổng và điều kiện ứng tuyển

STT Phân loại Lĩnh vực tuyển Thời gian đào tạo Mức học bổng Điều kiện ứng tuyển
1 Du học sinh, nghiên cứu sinh Lĩnh vực chuyên môn đã học tại các trường đại học hoặc lĩnh vực liên quan ・Từ 3~5 năm; Học tiếng Nhật 6 tháng
・Nghiên cứu sinh: 2,5 ~ 4,5 năm
143,000 ~ 145,000 JPY/tháng
(Khoảng 28,600,000 ~ 29,000,000 VND/tháng)
・Dưới 35 tuổi
・Đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng
2 Du học sinh đại học Các chương trình được đào tạo tại Đại học ・Từ 5~7 năm
・Học tiếng Nhật: 1 năm
・Đại học: 4~6 năm
117,000 ~ 120,000 JPY/tháng
(Khoảng 23,400,000 ~ 24,000,000 VND/tháng)
・Học sinh từ 17 – 25 tuổi
・Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
3 Du học sinh kỹ thuật chuyên nghiệp Các chương trình được đào tạo tại KOSEN từ năm 3 trở đi ・4 năm
・Học tiếng Nhật: 1 năm
・Trường kỹ thuật chuyên nghiệp: 3 năm
・Học sinh từ 17 – 25 tuổi
・Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
4 Du học sinh trường dạy nghề Các chương trình được đào tạo tại các trường nghề ・3 năm
・Học tiếng Nhật: 1 năm
・Trường dạy nghề: 2 năm
・Từ 17 – 25 tuổi
・Đã tốt nghiệp bậc THPT hoặc tương đương
5 Du học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản Du học sinh học tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản tại các trường đại học của Nhật Bản 1 năm (khóa học tiếng Nhật và văn hóa Nhật) ・Từ 18 – 30 tuổi
・Đang ký học tại trường Nhật ngữ tại Nhật
6 Du học sinh ngành giáo dục Giáo dục ・1,5 năm
・Học tiếng Nhật: 6 tháng.
・Khóa đào tạo giáo viên tại trường đại học: 1 năm
143,000 JPY/tháng
(Khoảng 28,600,000 VND/1 tháng)
・Dưới 35 tuổi
・Tốt nghiệp trường đại học, cao đẳng ngành sư phạm
・Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm dạy tiểu học, trung học tại Việt Nam
・Giáo viên cao đẳng, đại học không thuộc nhóm được cấp học bổng này

1.2 Thời gian tuyển sinh

– Đối với du học sinh nghiên cứu sinh, du học sinh đại học, du học sinh trường kỹ thuật chuyên nghiệp, du học sinh trường dạy nghề:

Tháng 4: Thông báo tuyển sinh
Tháng 7: Tuyển chọn (Đánh giá hồ sơ, Thi viết, Thi vấn đáp)
Tháng 12: Thông báo trúng tuyển
Tháng 4 năm sau: Sang Nhật Bản

– Đối với du học sinh ngành giáo dục, du học sinh ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật:

Tháng 1: Thông báo tuyển sinh
Tháng 3: Tuyển chọn (Đánh giá hồ sơ, Thi viết, Thi vấn đáp)
Tháng 8: Thông báo trúng tuyển
Tháng 10: Sang Nhật Bản

2. Học bổng danh dự Monbukagakusho – Jasso

Đây là chương trình học bổng do tổ chức tư nhân tài trợ cho các bạn du học sinh quốc tế có thành tích học tập và tư cách xuất sắc đang theo học các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng công nghệ, dự bị đại học hoặc trường Nhật ngữ tại Nhật Bản đang gặp vấn đề về tài chính.

2.1 Giá trị học bổng

Học bổng danh dự Monbukagakusho hỗ trợ tài chính cho du học sinh quốc tế theo học tại Nhật bản trong thời gian 12 tháng hoặc 6 tháng, chi tiết:

– Tổng số: 7400 cho học bổng 1 năm và học bổng 6 tháng (toàn thế giới):

Giáo dục Đại học, Cao học: 6840
Cơ sở giáo dục tiếng Nhật: 560

– Mức học bổng:

Giáo dục Đại học, Cao học: 48.000 JPY/tháng
Cơ sở giáo dục tiếng Nhật: 30.000 JPY/tháng

2.2 Thời gian tuyển sinh

– Thông báo mời nộp đơn (JASSO cho các tổ chức): tháng 3
– Hạn ứng tiến cử hồ sơ tới JASSO: giữa tháng 5.
– Thông báo kết quả tuyển chọn: giữa tháng 6.
– Chuyển khoản học bổng tháng đầu tiên: giữa tháng 7

2.3 Điều kiện ứng tuyển

Học viên ứng tuyển học bổng danh dự Monbukagakusho cần đáp ứng được các điều kiện cơ bản sau:

(*) Điều kiện cần

Học sinh là một trong các đối tượng sau đây:

– Ứng viên đang theo học chương trình Cao học toàn thời gian tại Nhật Bản hoặc đã có bằng đại học và đang ghi danh là nghiên cứu sinh cho cấp độ sau đại học.

– Ứng viên đang là sinh viên toàn thời gian của một trường đại học, cao đẳng, cao đẳng công nghệ (cấp 3 trở lên) hoặc khóa học chuyên ngành tại các trường cao đẳng tại Nhật Bản.

– Ứng viên đang là sinh viên toàn thời gian trong khóa học nâng cao hoặc khóa học dự bị tiếng Nhật tại trường đại học, trường cao đẳng, hoặc cao đẳng công nghệ tại Nhật Bản.

– Ứng viên đang là học viên toàn thời gian của một chương trình dự bị đại học với mục tiêu học lên bậc đại học.

– Ứng viên đang theo học hoặc đăng ký học tại trường Nhật ngữ với mục tiêu học lên đại học, cao học, cao đẳng, cao đẳng công nghệ, hoặc khóa học chuyên ngành trong trường cao đẳng chuyên môn tại Nhật Bản.

(*) Điều kiện đủ

– Ứng viên có điểm GPA bậc sau đại học/đại học/trường tiếng Nhật của năm học gần nhất đạt trên 2.3. Trường hợp, điểm đánh giá của khóa học không thể hiện dưới dạng điểm GPA thì điểm của ứng viên phải đạt mức tương đương GPA 2.3 hoặc hơn.

– Ứng viên phải có 1 trong 2 điều kiện ngoại ngữ:

Điều kiện 1: Tiếng Nhật

・Có trình độ tiếng Nhật JLPT N2 trở lên.
・Đạt trên 200 điểm tiêng Nhật trong kỳ thi EJU (Kỳ thi dành cho du học sinh quốc tế).
・Có trình độ tiếng Nhật được công nhận riêng bởi Jasso.

Điều kiện 2: Tiếng Anh trình độ B2 trở lên trong khung tham chiếu ngôn ngữ chung của châu Âu.

・Đồng ý tham gia cuộc khảo sát lộ trình nghề nghiệp do Jasso thực hiện (nếu được cấp học bổng).
・Phụ cấp (không bao gồm phí ghi danh, học phí, vv) mà ứng viên nhận được không vượt quá mức trung bình 90.000 JPY/tháng.
・Nếu học viên có người hỗ trợ tài chính tại Nhật Bản thì mức thu nhập hằng năm của họ phải dưới 5 triệu JPY.
・Ứng viên đang nhận học bổng Jasso không được kết hợp nhận các học bổng khác.
・Ứng viên sẽ không được nhận hỗ trợ theo chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế của Jasso.

Lưu ý: Hiện tại, các trường đại học hoặc Nhật ngữ đã đình chỉ việc tiến cử học bổng này.

3. Học bổng du học ngắn hạn Jasso – Chương trình trao đổi hỗ trợ sinh viên

Đây là một chương trình tài trợ tài chính khác do Jasso tài trợ, cung cấp chương trình Hỗ trợ trao đổi sinh viên quốc tế ngắn hạn. Bạn nên ứng tuyển học bổng vào thời điểm nộp hồ sơ cho trường tại Nhật Bản.

3.1 Giá trị học bổng

Chương trình trao đổi ngắn hạn của Jasso tài trợ khoản chi phí 80.000 JPY cho các bạn học sinh.

3.2 Thời gian tuyển sinh

Học sinh nên ứng tuyển vào cùng thời gian đang nộp hồ sơ cho các trường tại Nhật Bản.

3.3 Điều kiện ứng tuyển

Học sinh ứng tuyển vào học bổng cần đáp ứng được các điều kiện sau. Nếu có những yêu cầu khác, học sinh có thể nhờ sự hỗ trợ từ trường học.

– Du học sinh đến từ các quốc gia có mối quan hệ ngoại giao với Nhật Bản.
– Học sinh được nhận vào các trường tại Nhật Bản qua các chương trình trao đổi du học sinh.
– Học sinh gặp khó khăn về vấn đề tài chính trong thời gian học tập tại Nhật Bản.
– Học sinh có visa thuộc diện Visa du học ngắn hạn (visa 90 ngày hoặc ít hơn).
– Học sinh cam kết sẽ hoàn thành chương trình học tại Việt Nam sau khi kết thúc khóa trao đổi tại Nhật Bản.
– Học sinh có kết quả học tập tốt tại Việt Nam.
– Học sinh nhận được các suất học bổng khác giá trị trên 80.000 JPY không thuộc diện được cấp học bổng này.

II. HỌC BỔNG DU HỌC TỪ CÁC TRƯỜNG NHẬT BẢN

4. Học bổng toàn phần Toyama cho hệ Thạc sỹ

Học bổng toàn phần Toyama thường niên được tài trợ bởi Tỉnh đoàn Toyama và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Toyama, dành cho các bạn du học sinh Việt Nam học hệ Thạc sỹ của các nhóm ngành: Dược, Kỹ thuật và Khoa học máy tính.

4.1 Giá trị học bổng

Chương trình học bổng trị giá 1.5 tỷ đồng, chi trả toàn bộ chi phí cho du học sinh từ này đến Nhật cho đến ngày hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Nhật. Cụ thể như sau:

– Học phí: Toàn bộ phí kiểm tra đầu vào, phí nhập học, học phí, bảo hiểm (chăm sóc sức khỏe quốc gia, bảo hiểm tai nạn).
– Phí sinh hoạt: 170.000 JPY/tháng.
– Vé máy bay: Vé máy bay từ sân bay quốc tế gần nơi cư trú của học sinh đến Nhật Bản và phí từ sân bay về đến Toyama.
– Thời hạn chu cấp: tối đa là 2 năm 6 tháng và thời gian học tiếng Nhật tại Trung tâm Jellyfish Education trước khi sang Nhật Bản.

4.2 Thời gian tuyển sinh

– Thời gian nhập học: kỳ tháng 4 hằng năm.
– Mở hồ sơ: tháng 3 năm trước.

4.3 Điều kiện ứng tuyển

– Quốc tịch: Ứng viên có quốc tịch Việt nam. Đang sống ở Việt Nam tại thời điểm đăng ký.

– Độ tuổi: Ứng viên dưới 26 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ

– Học vấn: Ứng viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu dưới đây:

(a) Đã tốt nghiệp một trường đại học của Nhật Bản
(b) Tốt nghiệp và hoàn thành chương trình học 16 năm học chính quy ngoài nước Nhật (Chấp nhận ứng viên sẽ tốt nghiệp tính đến 06/2020)
(c) Với các trường đại học nước ngoài, ứng viên đã được cấp bằng tương đương với bằng cử nhân sau khi hoàn thành khóa học 3 năm trở lên.

– Lĩnh vực tuyển: Các chuyên ngành Dược hoặc Kỹ thuật. Ngành học thí sinh chọn học phải liên quan đến ngành học đã tốt nghiệp ở Đại học và phải là ngành có thể được tiếp tục nghiên cứu ở bậc cao học tại tỉnh Toyama.

– Sức khỏe: Ứng viên phải đạt yêu cầu về thể chất và tinh thần.

– Năng lực tiếng Nhật: Không yêu cầu. Tuy nhiên, ứng viên phải có sự quan tâm đến việc học tiếng Nhật. Đồng thời có khả năng thực hiện các cuộc hội thoại cơ bản. Sau khi tốt nghiệp, ứng viên phải đạt tương đương N2 JLPT.

– Thời hạn đến Nhật: Theo nguyên tắc, ứng viên nên đến Nhật theo thời điểm được chỉ định bởi hội đồng, vào khoảng giữa tháng 9 và tháng 10 hằng năm.

– Việc làm sau tốt nghiệp : Ứng viên phải đảm bảo hoàn thành chương trình học tại trường và ứng tuyển vào Công ty đã tài trợ học bổng. Địa điểm làm việc có thể là ở trong tỉnh Toyama hoặc là các vùng khác tại Nhật Bản.

– Tham gia thực tập: Trong suốt quá trình học, ứng viên sẽ tham gia thực tập tại Doanh nghiệp tại trợ học bổng.

– Khác: Ứng viên không được nhận bất kỳ học bổng hoặc trợ cấp nào khác.

Đăng ký tư vấn (*)