0911 053 553

nhanluchoangminh@gmail.com

STT Danh mục công việc Đơn hàng Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐỒ ĂN SẴN SAITAMA, CHIBA 2022-07-01
2 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) SẢN XUẤT CAO SU FUKUSHIMA & HYOGO 2022-07-01
3 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) NV GIA CÔNG CỐT THÉP TRONG CÔNG XƯỞNG - LẮP KHUNG THÉP Shizuoka 2022-06-25
4 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) NV LÀM BÁNH MÌ Tokyo, Kanagawa 2022-06-24
5 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) Kỹ sư Xây dựng OSAKA 2022-06-13
6 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) TOKUTEI Nhà hàng- Khách sạn Nhật Bản 2022-06-12
7 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) Nhà hàng & Khách sạn Nhật Bản 2022-06-12
8 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) Nhân viên cơ khí Ehime 2022-06-10
9 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) Nhân viên kiểm tra cơ khí Nagano 2022-06-09
10 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) Kỹ sư cơ khí Gunma 2022-06-15
11 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) Đóng gói cơm hộp Ehime, Kanagawa, Yamaguchi, Okayama 2022-06-29
12 Thực tập sinh kỹ năng (Nhật Bản) CHẾ BIẾN CƠM HỘP & THỨC ĂN KÈM Saga 2022-05-10

Đăng ký tư vấn (*)