028 22133839 / 0986 535 005

nhanluchoangminh@gmail.com

T5, 04/28/2022 - 09:39

1. Về tư cách lưu trú:

Đối với kỹ sư đi Nhật, tư cách lưu trú là kỹ thuật, kiến thức nhân văn và nghiệp vụ quốc tế trong khi tư cách lưu trú dành cho TTS có 3 loại là TTS loại 1, TTS loại 2, TTS loại 3.
2. Về thời hạn lưu trú:

Đối với kỹ sư đi Nhật thì thời hạn lưu trú ở Nhật có thể là 1 năm, 3 năm, 5 năm,..
Đối với TTS: Năm đầu: 6 tháng ~ 1 năm, còn từ năm thứ 2 trở đi mỗi năm phải gia hạn visa 1 lần.
3. Thời gian được phép làm việc ở Nhật

Kỹ sư đi Nhật: Không giới hạn thời gian làm việc ở Nhật.
Đối với TTS: nếu đăng ký đơn hàng 1 năm thì thời gian được làm việc ở Nhật chỉ có thể là 1 năm, còn nếu đi đơn hàng 3 năm thì thời hạn tối đa ở Nhật là 5 năm ( 3 năm hợp đồng + 2 năm gia hạn).

Tuy nhiên với Luật mới bạn hành visa kỹ năng đặc định thì người lao động có thể tăng thời gian làm việc ở Nhật thêm 5 năm nữa nếu xin được visa đặc định loại 1, và có thể được vĩnh trú ở Nhật nếu xin được visa kỹ năng đặc định loại 2.

4. Loại hình công việc

Đối với kỹ sư đi Nhật: Công việc chuyên môn cao, phải phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo tại Việt Nam.
Đối với TTS: Công việc lao động phổ thông và có quy định về loại hình công việc và nội dung trong hợp đồng lao động.

5. Về điều kiện bằng cấp

Đối với kỹ sư đi Nhật: Tốt nghiệp trường senmon ở Nhật trở lên (có bằng chuyên ngành) hoặc là tốt nghiệp cao đẳng tại Việt Nam trở lên (Cao đẳng nghề không được tính). Tùy loại hình công việc, cần có sự liên quan giữa nội dung học ở trường và nội dung công việc.
Đối với TTS: tùy theo từng đơn hàng mà yêu cầu về bằng cấp đối với TTS cũng khác nhau, có đơn hàng chỉ yêu cầu bằng cấp 2, có đơn hàng lại yêu cầu bằng cấp 3.

6. Chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội,…

Đối với diện kỹ sư: Chế độ giống như nhân viên người Nhật, nhiều chế độ lương, thưởng hàng năm, cần tham gia bảo hiểm xã hội, lương hưu, bảo hiểm tai nạn lao động.
Đối với diện TTS: Tính theo tiền lương cơ bản của từng khu vực thường là chế độ lương theo giờ, theo ngày, cần tham gia bảo hiểm xã hội, lương hưu, bảo hiểm tai nạn lao động.

7. Chuyển việc

1

Đối với kỹ sư đi Nhật: Có thể chuyển việc giống nhân viên chính chức tùy vào từng công ty sẽ khác nhau.
Đối với TTS: Về nguyên tắc là không thể (có thể được cho phép về nước giữa chừng). Tuy nhiên thì khi TTS xin được visa kỹ năng đặc định thì có thể chuyển việc.

8. Thời gian chờ cấp visa

Đối với kỹ sư đi Nhật: Giống như nhân viên người Nhật (Thông thường, sẽ mất 1~2 tháng để nhận được visa lao động).
Diện TTS: Trước khi đến Nhật, cần phải học tiếng Nhật, làm đơn xin cấp thị thực… mất khoảng 4 tháng. Sau khi đến Nhật, mất thêm 1 tháng để đào tạo

Đăng ký tư vấn (*)